Om JL Marknad

JL Marknad HB bildades i april 2001 och hade som första uppdragsgivare ÖSK Fotboll. Uppdraget var att skapa mervärden för dem som kom till fotbollsarenan. Eftersom omsättning och uppdrag hela tiden växt ombildades bolaget till ett AB under hösten 2004. Bolaget ägs till 50% av Johan Larson och 50% av Åsa Jansson. Under åren har det blivit en växande skara ur skilda branscher. Idrottsrörelsen, banker, energibolag, bilfirmor, reklambyråer, resor med mera.

From 1/1 2014- 15 juni 2018 var JL Marknad AB till hälften ägare av Ånnaboda Fritidscenter som ägde Ånnaboda/ Storstenshöjden med hotell, stugby, camping, konferens, restauranger, skidanläggning, längdsspår. I bolkaget ä’gdes också under samma period 12Mannabacken i Kisa. JL Marknad genom Johan & Åsa hade det operativa ansvaret för driften av dessa bolag.

JL Marknad AB konsulteras av flera företag finom besöksnäring, marknadsföring och transporter för att nämna något.